Aktivitetet

Promovim libri: “E Drejta Penale (Pjesa e përgjithshme)” – autor Vjosa Jonuzi Shala

  • October 12, 2019

E shtunë, 12 tetor, – 11:00

Autor: Vjosa Jonuzi Shala
Biblioteka, Këndi New York

Search

Follow Us

Konfirmo pjesëmarrjen tuaj deri më: 9/12 tetor