Aktivitetet

Promovim libri: “Vrasja në Gjendje të Tronditjes së Fortë Mendore” – autor Fejzullah Hasani

  • October 12, 2019

E shtunë, 12 tetor, – 12:30

Autor: Fejzullah Hasani
Biblioteka, Këndi New York

Search

Follow Us

Konfirmo pjesëmarrjen tuaj deri më: 9/12 tetor